Przeszkolenie operatora wyciągarki z uwzględnieniem różnic w sposobach holowania wyciągarką stacjonarną, malinką i abrolką. Szkolenie musi być przeprowadzane w różnych warunkach by uczący się mógł poznać różnice jakie występują podczas holu w silnej termice czy przy silnym lub porywistym wietrze. Dodatkowo ćwiczone są hole przy starcie z dużą boczną odchyłką wiatru. Spora część szkolenia przeznaczona jest na omówienie i przećwiczenie reakcji w sytuacji występowania podczas holu sytuacji niebezpiecznych (dotyczy to wszystkich typów urządzeń holujących). W trakcie szkolenia musi zostać wykonane samodzielnie min 30 holi, choć z naszej praktyki wynika, że na ogół potrzebna jest co najmniej 2 razy więcej by operator nabrał właściwych odruchów.