Uprawnienie niezbędne do organizacji lotów i nadzorowania startu przy wykorzystaniu urządzeń holujących. Do uzyskania uprawnień niezbędne jest posiadanie wcześniej Świadectwa Kwalifikacji Pilota Paralotni. Ze względów na bezpieczeństwo oraz sprawną organizację holi (nie każdy KS ma ochotę lądować by pomóc przy starcie następnym pilotom) cena uzyskania tych uprawnień jest obniżona do 100 zł. Szkolenie obejmuje wykład teoretyczny na temat organizacji lotów w obrębie lotniska, zasad łączności, przestrzeni powietrznych oraz samych zasad i procedur podczas holowania. Specjalnie omawiane są mogące wystąpić podczas holu sytuacje niebezpieczne i sposoby reagowania w przypadku ich wystąpienia. W trakcie szkolenia przyszły KS musi samodzielnie kierować holami min 10 pilotów i to najlepiej o różnym doświadczeniu by można było mieć pewność, że właściwie zareaguje w sytuacji niebezpiecznej.