Najbardziej polecana wersja kursu. Ciągłość nauczania powoduje, że uczestnicy kursu nie zapominają nabytych w pierwszej części umiejętności i przyswajanie nowych następuje znacznie szybciej. Dzięki dłuższemu (bez przerwy) kontaktowi ze sprzętem lepiej utrwalają się właściwe nawyki. Instruktor nie musi tracić czasu na odtwarzanie prawidłowych a często zapomnianych odruchów i nieutrwalonych umiejętności. To sprawia, że cena takiego zintegrowanego kursu jest sporo niższa. Zajęcia praktyczne, wykłady, a także same loty są rejestrowane za pomocą kamer full HD więc jest możliwość analizy popełnianych błędów i uzupełnienia braków w przypadku np. opuszczenia wykładu. W ramach kursu zapewniamy wszystkim uczestnikom kompletny, nowy sprzęt (skrzydła, uprzęże) renomowanej szwajcarskiej firmy Advance, kaski, radia i spadochrony ratunkowe.

Czas trwania:
Kurs trwa 8-9 dni. Dzięki połączeniu dwóch etapów zmniejszony jest negatywny wpływ pogody na czas trwania kursu. Większa ilość niezbędnych do przeprowadzenia wykładów pozwala tak rozplanować zajęcia by każdą chwilę dobrych warunków wykorzystać na zajęcia praktyczne a w przypadku niepogody prowadzić zajęcia teoretyczne.

Miejsce:
Kursy odbywają się w Borowej Oleśnickiej (na trasie Wrocław - Oleśnica. 20 km od centrum).
Po opanowaniu podstawowych umiejętności w zakresie kontroli skrzydła organizowany jest jeden wyjazd w okolice Wałbrzycha lub Jeleniej Góry by zapoznać uczestników kursu z różnicami jakie występują podczas kontroli paralotni na zboczu oraz sposobami startu lądowania w górach.

Warunki uczestnictwa:
Min 15 lat, waga w przedziale od 40 kg do 110 kg. Osoby niepełnoletnie wymagana zgoda rodziców. Niezbędny jest dobry stan zdrowia i ogólna sprawność ruchowa. Potwierdzeniem stanu zdrowia który umożliwia uprawianie paralotniarstwa może być prawo jazdy. W przypadku jego braku kandydat musi złożyć pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania tego sportu. Osoby rozpoczynające przygodę z lataniem muszą też przed pierwszym lotem wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC rozszerzone o uprawianie paralotniarstwa. Będzie ono potrzebne także po zakończeniu kursu gdyż jest wymagane przy egzaminie na świadectwo kwalifikacji jak i później do wykonywania samodzielnych lotów.

Strój:
Obuwie sportowe lub górskie (najlepsze takie usztywniające kostkę), okulary przeciwsłoneczne, niekrępujące i nieprzewiewne ubranie wierzchnie, dostosowane do pory roku.

Przeciwwskazania:
Choroby serca, padaczka i inne przeciwwskazania lekarskie.

Zapisz się