Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Etapu I uprawnia nas do latania wyłącznie pod okiem instruktora więc jesteśmy mniej więcej w połowie drogi by zostać samodzielnym pilotem. Dopiero II Etap kursu daje nam niezbędną wiedzę i umiejętności by móc przystąpić do egzaminu państwowego na Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni (w skrócie ŚK). Szkolenie II Etapu to trening umiejętności pilotażowych i obejmuje wykonanie 10 lotów wysokich, co w przypadku lotów na lotnisku oznacza wysokość holi powyżej 300 m. Zajęcia praktyczne, wykłady, a także same loty są rejestrowane za pomocą kamer full HD więc jest możliwość analizy popełnianych błędów i uzupełnienia braków w przypadku np. opuszczenia wykładu. Oczywiście w ramach kursu zapewniamy wszystkim uczestnikom kompletny, nowy sprzęt (skrzydła, uprzęże ) renomowanej szwajcarskiej firmy Advance, kaski, radia i spadochrony ratunkowe.

W ramach szkolenia mamy m.in.:
  • naukę obsługi paralotni, przygotowania do lotu i składania po locie,
  • dalszą naukę sterowania paralotnią i wykonywania manewrów umożliwiających szybsze opadanie oraz lądowanie na ograniczonym obszarze o wymiarach 60x60 metrów,
  • doskonalenie startu metodą klasyczną i naukę startu metodą odwróconą (alpejka).


Szkolenie trwa ok. 3-5 dni i po jego ukończeniu dostajemy zaświadczenie ukończenia kursu i skierowanie na egzamin na świadectwo kwalifikacji.

Warunki uczestnictwa:
Min 15 lat, waga w przedziale od 40 kg do 110 kg. Osoby niepełnoletnie wymagana zgoda rodziców. Niezbędny jest dobry stan zdrowia i ogólna sprawność ruchowa. Potwierdzeniem stanu zdrowia który umożliwia uprawianie paralotniarstwa może być prawo jazdy. W przypadku jego braku kandydat musi złożyć pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania tego sportu. Osoby rozpoczynające przygodę z lataniem muszą też przed pierwszym lotem wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC rozszerzone o uprawianie paralotniarstwa. Będzie ono potrzebne także po zakończeniu kursu gdyż jest wymagane przy egzaminie na świadectwo kwalifikacji jak i później do wykonywania samodzielnych lotów.

Strój:
Obuwie sportowe lub górskie (najlepsze takie usztywniające kostkę), okulary przeciwsłoneczne, niekrępujące i nieprzewiewne ubranie wierzchnie, dostosowane do pory roku.

Przeciwwskazania:
Choroby serca, padaczka i inne przeciwwskazania lekarskie.

Zapisz się